• Zmiana organizacji pracy szkoły !

     • Na podstawie § 18 ust. 2a – 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

        -  w związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole, działając w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Działdowie oraz organem prowadzącym w dniach 14 – 16 października 2020r. wprowadza się nauczanie hybrydowe -  dla uczniów oddziału przedszkolnego  (klasy „0”) zajęcia prowadzone  będą  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe klasy I – VIII pracują w trybie stacjonarnym.

      Wszystkie bieżące zmiany i komunikowane są na stronie internetowej szkoły raz w e – dzienniku, prosimy o uważne śledzenie informacji.

      Dyrektor szkoły

      Renata Anuszewska

     • #sadziMY drzewa

     •             Już po raz drugi we wszystkich nadleśnictwach w Polsce odbyła się akcja #sadziMY. Jej inicjatorem był prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, sadził drzewka w gdańskim nadleśnictwie.
                  Uczniowie naszej szkoły również czynnie włączyli się do tej akcji.  Pod kierunkiem nauczyciela przyrody i biologii p. Marianny Ziemskiej posadzili 20 świerków. W akcji pomagali p. Marek Kruszewski i nadleśniczy  Nadleśnictwa Lidzbark, p. Sławomir Skibniewski – on też dostarczył sadzonki. Drzewka posadziliśmy wokół szkolnego boiska. Teraz musimy się tylko nimi systematycznie opiekować.
                  W ramach akcji #sadziMY sadzonki były rozdawane w siedzibach 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w Polsce. Można było posadzić dęby, jodły, świerki, modrzewie, lipy sosny w zależności od regionu. Leśnicy przygotowali milion sadzonek.                                                 

      Już z niecierpliwością czekamy, na kolejną akcję #sadziMY.

     • Narodowe Czytanie 2020 !

     • 4 września 2020r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku uczniowie zaprezentowali wielkie dzieło Juliusza Słowackiego pt.: "Balladyna". W poszczególne role wcielili się:
      - Maciej Kraśniewski kl. VII - Kirkor
      - Zosia Kraśniewska kl. VI - Wdowa
      - Hanna Towgin kl. VI - Balladyna
      - Aleksandra Kosek kl. VI - Alina
      - Julia Zadroga kl. VII - Skierka.

       

     • Pierwszy rok Szkolnej Ligi Szachowej za nami!!!

     • W ciągu roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole rozgrywane były turnieje I Edycji Szkolnej Ligi Szachowej.
      W sumie odbyło się 6 kolejek, w których udział wzięło 74 uczniów z trzech szkół ponadpodstawowych oraz z 13 szkół podstawowych i przedszkoli. Nasi uczniowie zajęli najwyższe miejsca.

      Maciej Kraśniewski - I miejsce w kat. "chłopcy szkół podstawowych i przedszkola"
      Łukasz Sobotka - II miejsce w kat. "chłopcy szkół podstawowych i przedszkola"
      Zosia Kraśniewska - III miejsce w kat. "dziewczęta szkół podstawowych i przedszkola"

      Szkoła Podstawowa w Uzdowie zajęła I miejsce w kat. Szkół Podstawowych. 

      Gratulujemy !

      Uczniowie zostali nagrodzeni medalami i pucharami, które wręczyła Pani Dyrektor - Renata Anuszewska.  

      Organizatorzy: UKS Uzdowo, Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy oraz Szkoła Podstawowa w Uzdowie dziękują wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej oraz rodzicom i opiekunom,  za uczestnictwo i zaangażowanie w realizację I Edycji Szkolnej Ligi Szachowej w Uzdowie. Wszystkim zwycięzcom indywidualnym i zespołowym składamy ogromne gratulacje i życzenia sukcesów w kolejnych edycjach przedmiotowej ligi.

       

     • W drodze do Krajowego Certyfikatu „Szkół Promujących Zdrowie”

     • 23 czerwca 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta prezentacja działań naszej szkoły w zakresie realizowanych standardów programu Szkoły Promującej Zdrowie. Publiczne zaprezentowanie wyników przeprowadzonej autoewaluacji jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania Krajowego Certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie”.   

      W wydarzeniu tym wzięli udział:

      • p. Anna Zdaniukiewicz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Wojewódzki Koordynator Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie;
      • p. Mirosław Zieliński – Wójt Gminy Działdowo;
      • p. Krystyna Wasiak – Przewodnicząca Rady Gminy Działdowo;
      • p. Danuta Smereczyńska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowie i Promocji Gminy Działdowo;
      • p. Krystyna Roman – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Działdowo, Radna i Sołtys Uzdowa;
      • p. Kamila Piotrowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie;
      • p. Justyna Rosińska – Referenta ds. społecznych, zdrowie i promocji Referatu Oświaty Kultury, Zdrowie i Promocji Gminy Działdowo;
      • p. Wojciech Lipka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie;
      • p. Leszek Góralski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie;
      • p. Mirosław Duda – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie;      
      • p. Sławomir Skibniewski Leśniczy Nadleśnictwa Lidzbark Leśnictwo Grzybiny;
      • p. Danuta Gerlej – koordynator programu „Szkoły Promującej Zdrowie” ze Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze;
      • p. Piotr Kraśniewski – prezes UKS Uzdowo;
      • członkowie społeczności szkolnej: dyrektor szkoły, nauczyciele klas „0” – VIII, pracownicy niepedagogiczni, przewodniczące Rady Rodziców obecnej kadencji – p. Małgorzata Nowińska oraz poprzedniej – p. Izabela Kraśniewska.

      Ze względu na panującą obecnie sytuację zagrożenia pandemią COVID-19 ilość zaproszonych gości była ograniczona. Cała uroczystość przebiegła z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

      Podsumowanie działań programu „Szkoły Promującej Zdrowie” składało się z dwóch części. W pierwszej została wyświetlona prezentacja multimedialna, która przedstawiała działania szkoły w zakresie realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz wyniki autoewaluacji czterech standardów. Druga część była poświęcona wymianie spostrzeżeń, uwag na temat wzajemnych korzyści dla szkoły i społeczności lokalnej wynikających z realizacji w szkole programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. W imieniu uczniów głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Martyna Deptuła, z którą połączyliśmy się online ze względu na obecną sytuację i ryzykiem zagrożenia COVID-19.

      Wszyscy obecni uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia dekoracji szkoły, którą stanowiły przygotowane przez uczniów plakaty na temat „Szkoły Promującej Zdrowie”, plakaty informacyjne oraz gazetki przedstawiające szkolne działania w zakresie promocji zdrowia. Goście mogli obejrzeć też kroniki szkolne oraz dokonać pamiątkowego wpisu do jednej z nich.

     • Szkolenie pt. "Rodzic w Internecie"

     • Sobota 6 czerwca 2020 r.

      Niedziela 7 czerwca 2020 r. 

      W dniach 6 – 7 czerwca 2020 r. w naszej szkole zostały zorganizowane szkolenia dla Rodziców pt. „Rodzic w Internecie”. W kursie uczestniczyło łącznie 23 osoby.

      Kurs skierowany był do Rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami płynącymi z Internetu, ale także bezpiecznie i legalnie korzystać z jego zasobów. Był doskonałą okazją do poznania nowych narzędzi, ale również do zweryfikowania i uporządkowania swojej wiedzy. Jednym z modułów szkolenia było korzystanie z e-usług instytucji publicznych.    

      Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

      W trakcie spotkania na uczestników czekał słodki poczęstunek i ciepły posiłek, który przygotowały p. Janina Włodowska, p. Krystyna Roman i p. Małgorzata Nowińska.

      W imieniu wszystkich uczestników szkolenia bardzo serdecznie dziękujemy! 

      Dziękujemy również Rodzicom za uczestnictwo i poświęcony czas!

     • Mamy stację dezynfekującą

     • 1 czerwca 2020 r. w naszej szkole zamontowano automatyczną stację dezynfekującą. Dyspenser płynów do dezynfekcji rąk otrzymaliśmy w ramach złożonego wniosku. Stacja dezynfekująca została nam udostępniona bezpłatnie na okres 18 miesięcy przez firmę Polfa Tarchomin S. A. W ramach złożonego zamówienia szkoła otrzyma również 10 szt. płynu do dezynfekcji, o pojemności 5 l każdy

      Bezpłatne dyspensery płynów do dezynfekcji dla szkół zostały zapewnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia jako wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.  

     • 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II

     • Dziś, 18 maja 2020 r., obchodzimy 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II - Papieża Polaka. Z okazji tego święta przygotowaliśmy film prezentujący prace naszych uczniów wykonane w konkursie plastycznym poświęconym temu Wielkiemu Człowiekowi. Zapraszamy do oglądania i wspólnego śpiewania Jego ulubionej pieśni ... 

     • Konkurs plastyczny "Podróże Jana Pawła II"

     • Wyróżnione prace w kategorii klas 0 - III

      Wyróżnione prace w kategorii klas IV - VIII

      Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego dla przedszkolaków i uczniów klas I – VIII, naszej szkoły, z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II pod hasłem „Podróże Jana Pawła II”. Do organizatorki konkursu – p. Iwony Cieśniewskiej – wpłynęły prace 22 uczniów. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie przesłane prace są wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego też przyznano 7 wyróżnień i nagrodzono wszystkich uczestników konkursu.  

      W kategorii klas 0 – III wyróżnienie otrzymują:

      • Hubert Rząp z klasy 0,
      • Antoni Kopański z klasy III,
      • Grzegorz Krogulski z klasy III,
      • Paweł Ogrodnik z klasy III

      W kategorii klas IV – VIII wyróżnienie otrzymują:

      • Piotr Duda z klasy V,
      • Aleksandra Kosek z klasy V,
      • Łukasz Sobotka z klasy V.

      Pozostali uczestnicy konkursu: Monika Biema kl. 0, Agnieszka Biema kl. VI, Aleksandra Szeremeta kl. VI, Bartosz Nowiński kl. VI, Emilia Kopańska kl. 0, Filip Wójcik kl. II, Igor Przybyszewski kl. 0, Kinga Deptuła kl. III, Olaf Lempek kl. 0, Ksawery Lempek kl. II, Maciej Fąk kl. VI, Marcin Boguta kl. III, Staś Bojarowski kl. I, Szymon Gutkowski z kl. II i Zuzanna Gutkowska z kl. VI.

      Warto również wspomnieć, że niektórzy uczniowie przygotowali nawet dwie prace. Brawo!

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, które ze względu na istniejące ograniczenia, zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie. 

      Nasz konkurs został zgłoszony do projektu „Dar na stulecie” i zgodnie z informacją otrzymaną od organizatorów projektu zostanie wpisany do księgi, która złożona będzie w dniu 18 maja 2020 roku w Centrum Św. Jana Pawła II w Krakowie jako wotum – duchowy pomnik z serc i umysłów Polaków, jako nasz dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II. Przygotowana prezentacja z konkursu zostanie przesłana do organizatorów projektu.  

      Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i uczestniczyli w konkursie.

      Serdecznie gratulujemy!

       

     • Wiwat Maj, 3 Maj!!!

     • Z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nasi uczniowie, wykazując się patriotyzmem i przywiązaniem do historii naszego kraju, zamiast tradycyjnego apelu, przygotowali prace plastyczne, aby w ten sposób świętować ten wyjątkowy dzień.

     • Kochani jesteśmy z WAMI!

     • Dla mieszkańców, pracowników Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie oraz wszystkich mieszkańców Uzdowa i okolic pozostających na kwarantannie. Jesteśmy z Wami!!!

     • Przestrzegamy przed nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych

     • UWAGA! UWAGA!  PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

      Wokół wszystkich obiektów mających ładunek elektryczny powstaje pole elektryczne. Jeśli ładunki elektryczne zaczynają się poruszać, obok pola elektrycznego pojawia się również pole magnetyczne. Razem określa się je mianem pola elektromagnetycznego.

      Promieniowanie pola elektromagnetycznego  występuje powszechnie w przyrodzie. Naturalnym jego źródłem jest Kosmos, Słońce, Ziemia oraz wyładowania atmosferyczne. Jest ono również wytwarzanie przez prawie wszystkie urządzenia wokół nas. Jest niewidoczne, ale otacza nas w domu, w pracy, w szkole- wszędzie.

      UWAGA ZAGROŻENIE!!!

      Badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na człowieka trwają od dawna i naukowcy są zgodni- jego nadmiar szkodzi.

      Promieniowanie pola elektromagnetycznego  może powodować:

      • zaburzenia snu,
      • bóle głowy,
      • pogorszenie wzroku,
      • problemy z koncentracją, zmęczenie.

      ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA

      Cały czas jesteśmy w zasięgu działania pola elektromagnetycznego, którego źródłem są np.:

      • telefony komórkowe,
      • anteny telewizyjne i radionadawcze,
      • kuchenki mikrofalowe,
      • systemy komunikacji satelitarnej,
      • lodówki, komputery, telewizory.

      WYŁĄCZ POLE !!!

      • Dzieci do 1 roku życia w ogóle nie powinny mieć styczności z urządzeniami elektronicznymi takimi jak telefon komórkowy, tablet, komputer i telewizor.
      • Dzieci do 7 roku życia nie powinny korzystać z nich dłużej niż godzinę dziennie.
      • Siadajmy, co najmniej 2 m od telewizora.
      • Pracując przy komputerze, co godzinę odejdź od monitora na 10 minut.
      • Nie kładźmy laptopa na kolanach i nie nośmy komórek w kieszeniach.
      • Rozmawiając przez telefon, korzystajmy ze słuchawek lub zestawu głośnomówiącego.
      • W kuchni nie korzystajmy z kuchenki mikrofalowej.
      • Z tyłu monitora komputerowego i telewizora nie umieszczajmy fotela, łóżka ani biurka.
      • Oczyśćmy sypialnie ze sprzętów elektronicznych. Nie zostawiajmy w nich na noc włączonych lub podłączonych do prądu telefonów, komputerów, tabletów.
      • Wszystkie urządzenia zasilane z sieci powinny znajdować się nie bliżej niż 60 cm od okolic łóżka.
      • Urządzenia takie jak telewizory, tablety, komputery powinny być w nocy wyłączone, a ich wtyczki wyjęte z gniazdek, gdy nie są używane.
      • W miarę możliwości unikaj urządzeń bezprzewodowych, a do komputerów używaj przewodów sieciowych.
     • Ferie w szkole

     • W poniedziałek, 27 stycznia 2020 r., w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa "UKS Uzdowo" w Szachach Szybkich. Zwycięzcom i zawodnikom gratulujemy:)

      Kolejny dzień ferii w szkole. We wtorek 28.01.2020 r. odbyły się III Mistrzostwa UKS Uzdowo w Tenisie Stołowym. Wielkie brawa dla zawodników:)